ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

รัฐเหยียบคันเร่งติดตามความคืบหน้าขยายผลนโยบายติดต่อราชการไม่ต้องใช้สำเนาเอกสาร

วันที่ : 4 ธันวาคม 2561
1,375 อ่าน
รัฐเหยียบคันเร่งติดตามความคืบหน้าขยายผลนโยบายติดต่อราชการไม่ต้องใช้สำเนาเอกสาร หน่วยงานพร้อมขานรับเริ่มทันที เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2561 ณ สำนักงาน กพ. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รมต. สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามการขับเคลื่อนโครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA พร้อมด้วย กรมการปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แถลงความคืบหน้า หน่วยงานที่ยกเลิกเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านแล้ว โดยสรุปแนวทางการเชื่อมโยงฐานข้อมูลรองรับการยกเลิกการรับสำเนาเอกสารให้ได้ทุกหน่วยงาน เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
หมวดหมู่ : Not specify the category
Embed
วีดีโออื่นๆที่น่าสนใจ

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER