ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

ศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อประชาชน หรือ GovChannel

วันที่ : 3 พฤษภาคม 2560
1,862 อ่าน
ศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อประชาชน หรือ GovChannel (https://www.govchannel.go.th/) ถือกำเนิดขึ้นจากสภาพปัจจุบันที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้คน เราจึงได้พัฒนา Digital Government หรือรัฐบาลดิจิทัล โดยเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริการของภาครัฐไปสู่ประชาชนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม และสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐได้สะดวกรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างครบวงจร นี่คือจุดมุ่งหมายของการเป็นรัฐบาลดิจิทัล เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0
หมวดหมู่ : Not specify the category
Embed
วีดีโออื่นๆที่น่าสนใจ

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER