ขนาดอักษร |
TH EN

Overview

19 กรกฎาคม 2561 02:31:53
19092
วันที่ : 19 กรกฎาคม 2561 02:31:53 | 19092 อ่าน

บริการที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Consulting Services

 

Consulting Services คือบริการที่ปรึกษาด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละองค์กร เพื่อช่วยให้การบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยบริการ Government System Integration Service ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะ ด้วยความพร้อมของทีมงานที่มีความสามารถและประสบการณ์สูงในการพัฒนาระบบงานเฉพาะด้าน ทำให้สามารถเลือกสรรเทคโนโลยีที่คุ้มค่าภายใต้งบประมาณและระยะเวลาที่กำหนด

 

นอกจากนี้ ดีจีเอยังได้รับการรับรองการเป็นที่ปรึกษาประเภท A จาก ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง ในฐานะเป็นปรึกษาสาขาการสื่อสารโทรคมนาคม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานราชการ และองค์กรของรัฐในด้านคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และระบบเครือข่าย จึงทำให้ท่านวางใจกับการให้คำปรึกษาด้านระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะจากทีมงานของดีจีเอ

 

วางใจกับการให้คำปรึกษาด้วยความเชี่ยวชาญ

  • เพียบพร้อมในการพัฒนาระบบงานเฉพาะด้านสำหรับหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะ
  • เปี่ยมประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมานานกว่า 10 ปี
  • ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความชำนาญและมากประสบการณ์
  • คือที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐที่ท่านมั่นใจได้

 

ความพร้อมของทีมงานดีจีเอมีที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญทางด้านการวิจัยและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้สามารถให้คำปรึกษาในการเลือกสรรเทคโนโลยีที่คุ้มค่าและเหมาะสม ตรงกับความต้องการใช้งาน ภายใต้ข้อจำกัดด้านระยะเวลาและงบประมาณตามที่กำหนด ทำให้ท่านสามารถ “วางใจกับบริการให้คำปรึกษาด้านระบบงาน IT ด้วยความเชี่ยวชาญ - Expert Consultant” สำหรับหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะ และมีความพร้อมด้านการบริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมกับความต้องการและตรงกับวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้งานของหน่วยงานภาครัฐครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์ ออกแบบ และติดตั้ง รวมถึงการให้คำแนะนำ Solution ที่เหมาะสมกับการพัฒนาต่อยอดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในแต่ละหน่วยงาน ซึ่งผลงานของดีจีเอที่ผ่านมาในโครงการต่างๆ เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของทีมงานได้เป็นอย่างดี

 

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DGA Contact Center โทร : 0 2612 6060 หรือ อีเมล : contact@dga.or.th

 
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER