ขนาดอักษร |
TH EN

MailGoThai

16 เมษายน 2563 04:00:40
145021
วันที่ : 16 เมษายน 2563 04:00:40 | 145021 อ่าน

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ
MailGoThai

สพร. DGA

MailGoThai คือ ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ ที่มีความปลอดภัยสูงตามมาตรฐานสากล มีการจัดการเพื่อรองรับการเกิดภัยพิบัติ และช่วยประหยัดงบประมาณแก่หน่วยงานภาครัฐ โดยระบบได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีล่าสุดเพื่อยกระดับการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อความสะดวกและใช้งานได้ง่าย

 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ชื่อเดิม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) มอบหมายให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) (ชื่อเดิม สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)) เป็นผู้พัฒนา ดูแล และจัดสรรการใช้งานให้แก่หน่วยงานราชการเท่านั้น เนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อปลายปี 2550 ให้ข้าราชการและพนักงานของรัฐยุติการใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของเอกชนในการสื่อสารข้อมูลภาครัฐ ซึ่งอาจไม่ปลอดภัยจากการถูกโจรกรรมข้อมูลลับทางราชการ

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ข้าราชการและพนักงานของรัฐใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่เก็บข้อมูลในประเทศและดำเนินงานโดยหน่วยงานภาครัฐ
 2. เพื่อรักษาความปลอดภัยของข่าวสารภาครัฐ และทำให้ระบบปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องแม้จะเกิดภัยพิบัติ
 3. เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลจัดทำ Government ID สำหรับการให้บริการต่างๆ แก่ภาครัฐ

 

คุณสมบัติและการบริการ

 • ห้ขนาดพื้นที่เก็บข้อมูล 10 GB พร้อมแนบไฟล์ได้สูงสุด 25 MB
 • ผู้ใช้สามารถแชร์ข้อมูลร่วมกันผ่านฟังก์ชันต่างๆ เช่น Calendar, Address book, Tasks และ Personal File Storage
 • รองรับการใช้งานผ่าน E-mail Clients เช่น MS Outlook หรือ Thunderbird
 • รองรับการใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ตที่มีระบบปฎิบัติการ iOS, Android และ Windows
 • สามารถปรับแต่งหน้าจอการใช้งาน เช่น เปลี่ยนภาษา และขนาดตัวอักษรได้
 • มีระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้ สำหรับผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน

 

ความมั่นคงปลอดภัย

 • มีการจัดเก็บล็อก (Log) ผู้รับ ผู้ส่ง เวลา และ IP Address โดยมีอายุการเก็บล็อกอย่างน้อย
  90 วัน
 • มีระบบป้องกันด้านความปลอดภัย ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการโจมตีทางเครือข่าย
 • มีระบบป้องกันไวรัส และสแปม ที่ถูกส่งมาในอีเมล
 • รองรับการรับและส่งอีเมล ด้วยการใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสข้อมูลแบบ SSL/TLS Protocol
 • รับประกันเสถียรภาพของระบบ โดยมีระดับการให้บริการ SLA : 99.5%
 • บริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ และมีจัดการด้านการสำรองข้อมูลทั้งแบบ Onsite และ Offsite ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

 

การติดต่อขอรับบริการ

หน่วยงานภาครัฐที่สนใจบริการ MailGoThai สามารถติดต่อ DGA Contact Center เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ขอรับบริการ หรือขอทดลองใช้งานเป็นเวลา 30 วัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยดีจีเอ พร้อมให้คำปรึกษาการใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงมีการให้บริการอบรมการใช้งานให้แก่หน่วยงานที่ใช้บริการ

 

------

 

 

 

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DGA Contact Center โทร : 0 2612 6060 หรือ อีเมล : contact@dga.or.th

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 23 มิถุนายน 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 3892 ครั้ง
3 MB ดาวน์โหลด
ict
 • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
 • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER