ขนาดอักษร |
TH EN

รู้จักเรา

8 กรกฎาคม 2562 10:43:39
15469
วันที่ : 8 กรกฎาคม 2562 10:43:39 | 15469 อ่าน

สพร. DGA

 

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(อยู่ระหว่างดำเนินการสรรหา)

 

 

 

 

SAK message2018

 

          หลังจากรัฐบาลประกาศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ไปไม่กี่วัน ก็มีคำถามมากมายว่าจะเริ่มอย่างไร จะเริ่มแบบไหน คนในภาครัฐเองก็เช่นเดียวกัน ต่างมีคำถามว่าหน่วยงานตัวเองจะปรับตัวอย่างไรดี จริงๆ แล้ว รัฐบาลมีแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือเรียกสั้นๆ ว่า Digital Thailand มาตั้งแต่ เดือนเมษายน 2559 ที่บอกว่าทำอย่างไรคนไทยจะเอาเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมาประยุกต์ใช้ทุกเรื่องตั้งแต่ประกอบอาชีพ การเรียนรู้ ค้าขาย ทำมาหากิน เพื่อให้แต่ละเรื่องมันง่ายขึ้นสะดวก ลดเวลา ลดข้อจำกัด และเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อให้ในที่สุด “เราทำน้อยแต่ได้มาก”


          ในแผนดิจิทัลไทยแลนด์นี้ แบ่งมาตรการเป็น 6 เรื่องใหญ่ตั้งแต่วางโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เพราะถ้าไม่มีถนนดิจิทัล ข้อมูลข่าวสารก็ไม่มีที่วิ่ง ภายในปี 2560 นี้ ถนนดิจิทัลจะไปครบทุกหมู่บ้านจากนั้นมาตรการที่สองที่ว่าแล้วจะเอาถนนดิจิทัลไปทำอะไรในด้านเศรษฐกิจและค้าขาย เพื่อให้ประชาชนสามารถเอาเทคโนโลยีนี้ใช้เป็นเครื่องมือ ตั้งแต่ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ไปจนถึงเพิ่มช่องทางการขาย เข้าถึงลูกค้าได้ง่ายและเร็วขึ้น


          นอกจากนี้เพื่อให้สังคมเตรียมความพร้อม ได้มีมาตรการด้านสังคมดิจิทัลโดยภาครัฐเองถูกกำหนดให้ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในมาตรการที่ 4 ส่วนการเตรียมความพร้อมของคนทุกระดับถูกกำหนดไว้ในมาตรการที่ 5 เพราะการยกระดับทักษะคนในโลกยุคดิจิทัลต้องคิดใหม่ทำใหม่ ท้ายสุดเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการใช้งานออนไลน์ดิจิทัล มาตรการที่ 6 เลยต้องมีไว้ด้วย


          ขอย้อนไปในอดีตว่า จริงๆ แล้วเราคุ้นเคยกับคำว่า “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์” หรือ “e - Government” มาหลายปี แต่พอมาเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยเนื้อแท้แล้วเจตนารมณ์ไม่ต่างกันเลย เพียงแต่นิยามของรัฐบาลดิจิทัลได้ขยายขอบเขตมากยิ่งขึ้น ก้าวไปถึงทำอย่างไรจะให้ประชาชนที่มีคอมพิวเตอร์น้อยๆ ในมือ มีส่วนร่วมในการปฏิสัมพันธ์กับภาครัฐด้วยตนเอง โดยปลดล็อกข้อจำกัดที่ว่าข้อมูลข่าวสารภาครัฐในอดีตยากต่อการเข้าใช้ให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น และที่ดีกว่านั้น นำไปต่อยอดใช้งานได้ทันที รัฐบาลดิจิทัลไม่มองประชาชนเป็นเพียงผู้ใช้งาน แต่เป็นส่วนหนึ่งของระบบ ก้าวไปอีกระดับ นั่นคือระดับที่เป็นการทำงานร่วมกัน


          ดังนั้น การจะทำให้รัฐบาลดิจิทัลเป็นจริง ก็อยู่ที่หน่วยงานภาครัฐว่าจะต้องมีการปรับตัวอย่างไร ในเมื่อประชาชนใช้โปรแกรมไลน์ซื้อของขายของกันแล้ว ขณะที่ภาครัฐยังต้องขอสำเนาเอกสารอยู่ ทำไมภาครัฐไม่คุยกัน เชื่อมโยงออนไลน์กันเลยไม่ได้เหรอ เรามีบัตรประจำตัวประชาชน สมาร์ตคาร์ดมาเป็นเวลา 10 กว่าปี เป็นไปได้หรือไม่ว่าภายใน 5 ปี การขอสำเนาเอกสารจากภาครัฐจะหายไป ประชาชนถือไปแค่บัตรประชาชนก็สามารถทำธุรกรรมภาครัฐได้เลย นี่คือหนึ่งในเป้าหมายของแผนรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยในระยะ 5 ปี ติดตามตอนต่อไปว่า แล้วเราจะเดินไปอย่างไรให้ได้ตามนั้นได้อย่างแท้จริง

 

 

DGA Next Move

 

 
 
ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด
อดีตผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER