ขนาดอักษร |
TH EN

คณะผู้บริหาร

30 ตุลาคม 2561 01:08:54
31439
วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 01:08:54 | 31439 อ่าน

สพร. DGA

 

 

 • นายศักดิ์ เสกขุนทด  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
 • นางไอรดา เหลืองวิไล  รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
 • นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
 • นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล  รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
 • นายอดิศักดิ์ ศรีนครินทร์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

 

 

 • นายสมหวัง สุนทรอุทัย ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน (ตส.)
 • นายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (นย.)
 • นางศุภวรรณ ธาราโภคากุล ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ (อน.)
 • นางสาวเรขา ศรีสมบูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลาง (บก.)
 • นายอุสรา วิสารทานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาด้านบริการ (ทป.)
 • นายอาศิส อัญญะโพธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและจัดการแอปพลิเคชัน (พอ.)
 • นายนิเวช มิ่งมิตรโอฬาร ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและปฏิบัติการ (วป.)
 • นายชัชวาล ชิดชัยมงคล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (พธ.)

 

 

ict
 • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
 • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER