ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT

1 กรกฎาคม 2563 12:44:16
8586
วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 12:44:16 | 8586 อ่าน

 

ข้อมูลพื้นฐาน

1. โครงสร้างองค์กร
2. ข้อมูลผู้บริหาร
3. อำนาจหน้าที่
4. แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

5. ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

7. ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
8. Q&A

9. Social Network

 

แผนการดำเนินงาน


10. แผนดำเนินงานประจำปี
11. รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 
การปฏิบัติงาน
 
13. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
 
การให้บริการงาน
 
14. มาตรฐานการให้บริการ
15. ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ
16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
17. E-Service
 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
19. รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
 
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
37. การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 

 

 

 

 

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 469 ครั้ง
486 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 476 ครั้ง
4 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 469 ครั้ง
1 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 488 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 496 ครั้ง
5 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 479 ครั้ง
1 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 469 ครั้ง
967 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 442 ครั้ง
771 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 460 ครั้ง
189 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 464 ครั้ง
152 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 420 ครั้ง
583 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 504 ครั้ง
1 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 455 ครั้ง
143 KB ดาวน์โหลด
1 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 422 ครั้ง
749 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 451 ครั้ง
1,000 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 524 ครั้ง
17 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 474 ครั้ง
757 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 12 มิถุนายน 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 183 ครั้ง
315 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 12 มิถุนายน 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 185 ครั้ง
86 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 12 มิถุนายน 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 189 ครั้ง
87 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 12 มิถุนายน 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 216 ครั้ง
3 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 12 มิถุนายน 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 190 ครั้ง
677 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 12 มิถุนายน 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 194 ครั้ง
386 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 12 มิถุนายน 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 193 ครั้ง
376 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 12 มิถุนายน 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 187 ครั้ง
377 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 12 มิถุนายน 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 194 ครั้ง
455 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 12 มิถุนายน 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 196 ครั้ง
321 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 184 ครั้ง
113 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 199 ครั้ง
986 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 177 ครั้ง
416 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 180 ครั้ง
134 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 206 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER