ขนาดอักษร |
TH EN

ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ

23 กรกฎาคม 2562 04:41:26
20830
วันที่ : 23 กรกฎาคม 2562 04:41:26 | 20830 อ่าน
ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) เพื่อการเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐ แบบครบวงจร ในรูปแบบดิจิทัล ผ่านพื้นที่ให้บริการหน่วยงานของรัฐและพื้นที่สาธารณะ ครอบคลุมในทุกภูมิภาคทั่วประเทศด้วยการยืนยันตัวตนในการเข้าถึงบริการด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่มีระบบการรักษาความปลอดภัยสูง สามารถใช้บริการได้อย่างมั่นใจ
 
คลิกที่รูปภาพดูรายละเอียดการใช้งาน
GSK บริการรัฐพร้อมใช้
สำหรับตัวอย่างการใช้บริการตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น สิทธิประกันสุขภาพ สิทธิประกันสังคมว่าได้รักษาโรงพยาบาลใด หรือหากมีการย้ายโรงพยาบาลมีการอัปเดตข้อมูลแล้วหรือไม่ การตรวจสอบเงินสะสม (กรณีชราภาพ) ว่ามีจำนวนเท่าไร ตรวจสอบการนัดหมายแพทย์โรงพยาบาลราชวิถีและโรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นต้น นอกจากนี้ได้เพิ่มความสะดวกให้กับผู้กู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. สามารถสามารถสั่งพิมพ์ เพื่อนำ QR code ไปสแกนเพื่อชำระเงินผ่าน KTB Net Bank ได้ด้วย
 
 
 
 
สามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติม Student Loan
 
 
วิธีการใช้งาน
1. เสียบบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อเริ่มต้นใช้งาน โดยเลือกเมนูหลัก ดังนี้ 
ตรวจสอบ – ข้อมุลส่วนบุคคล / สิทธิประโยชน์
แจ้ง – นำส่งข้อมูล / ยืนยันสิทธิเพื่อรับบริการ
สมัคร – ลงทะเบียน / แก้ไข / ต่ออายุ
ดูข้อมูล – คลังข้อมูลผู้บริโภค / อื่นๆ
 
2. กดเลือกเมนูที่ต้องการเพื่อแสดงรายละเอียดข้อมูล เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล กดดูรายละเอียด ระบบข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ข้อมูลการกู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นต้น
 
3. หากต้องการข้อมูลสำหรับการเข้ารับบริการต่างๆ จากหน่วยงานรัฐ กดเลือกเมนู ข้อมูล เพื่อเข้าใช้บริการเว็บไซต์ www.GovChannel.go.th ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
 
4. กดเลือกเมนูหลัก แล้วดึงบัตรประจำตัวประชาชนออกเพื่อสิ้นสุดการใช้บริการ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. (+66) 0 2612 6000 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA 
 
คลิกที่รูปภาพดูจุดติดตั้งตู้อเนกประสงค์ภาครัฐ
จุดติดตั้งตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ
 
 
*ติดตามข้อมูลและบริการภาครัฐสำหรับประชาชนเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.GovChannel.go.th
 
 
 
 
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER