ขนาดอักษร |
TH EN

กิจกรรม

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2564

19 มิถุนายน 2562 03:22:41
13409
วันที่ : 19 มิถุนายน 2562 03:22:41 | 13409 อ่าน

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นก่อนการประกาศใช้พระราชบัญญัติการบริหารและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ขณะนี้ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.)  อยู่ระหว่างการทบทวนแนวทางของแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าว เพื่อประกาศใช้ต่อไป

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 28 มิถุนายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 1743 ครั้ง
13 MB ดาวน์โหลด
54 MB ดาวน์โหลด
29 MB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER