ขนาดอักษร |
TH EN
ไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ จำนวนการดาวน์โหลด วันที่สร้าง ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
ข้อบังคับคณะกรรมการ สพร. ว่าด้วยเครื่องแบบของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561.pdf 1 MB 123 2 ต.ค. 2561
ระเบียบคณะกรรมการ สพร. ว่าด้วยค่าตอบแทน ค่ารับรอง และค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ. 2561.pdf 2 MB 154 23 ส.ค. 2561
ระเบียบคณะกรรมการ สพร. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม พ.ศ. 2561.pdf 2 MB 121 23 ส.ค. 2561
ระเบียบคณะกรรมการ สพร. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2561.pdf 4 MB 119 23 ส.ค. 2561
ข้อบังคับคณะกรรมการ สพร. ว่าด้วยการเงินและการบัญชี พ.ศ. 2561.pdf 3 MB 125 23 ส.ค. 2561
ข้อบังคับคณะกรรมการ สพร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการ ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2561.PDF 1 MB 118 23 ส.ค. 2561
ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสำนักงาน พ.ศ. 2561 (ฉบับราชกิจจานุเบกษา).pdf 85 KB 122 7 ส.ค. 2561
ข้อบังคับ คณะกรรมการบริหาร สรอ. ว่าดัวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2560.pdf 5 MB 523 4 ม.ค. 2561
ระเบียบคณะกรรมการ สรอ. ว่าด้วยค่าตอบแทน ค่ารับรอง และค่าใช้จ่ายอื่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560.pdf 1 MB 638 26 มิ.ย. 2560
ระเบียบคณะกรรมการ สรอ. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๖๐.pdf 4 MB 521 26 มิ.ย. 2560
ข้อมูลทั้งหมด 36 รายการ
หน้า จากทั้งหมด 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
ไปที่หน้า :
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER