ขนาดอักษร |
TH EN

ประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง “Digital Government Strategy เพื่อกำหนดบทบาทของ สรอ.

28 กรกฎาคม 2558 09:00:10
2578
วันที่ : 28 กรกฎาคม 2558 09:00:10 | 2578 อ่าน

ประชุมระดมความคิดเห็น

เรื่อง

“Digital Government Strategy เพื่อกำหนดบทบาทของ  สรอ.”

โดย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  (องค์การมหาชน)

วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ 

ความเป็นมา

ตามที่ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง “Digital Government Strategy เพื่อกำหนดบทบาทของ สรอ.” ขึ้น เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี พร้อมกับกำหนดบทบาทใหม่ขององค์กรให้สอดคล้องกับนโยบาย Digital Economy ในวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

ในการนี้ สรอ. ใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของหน่วยงานภาครัฐซึ่งมีบทบาทในการกำหนดนโยบาย วางแผนและดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานได้โปรดพิจารณาเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นและระดมสมองตามวันและเวลาข้างต้น 

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี พร้อมกับกำหนดบทบาทใหม่ขององค์กรให้สอดคล้องกับนโยบาย Digital Economy

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของหน่วยงานภาครัฐ

ลงทะเบียน

คลิกกรอกแบบฟอร์ม   เพื่อเข้าร่วมงานสัมมนา

ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน (Click)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ส่วนงานยุทธศาสตร์ (PSS)

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๖๑๒-๖๐๐๐ ต่อ ๖๒๐๑-๖๒๐๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pss@ega.or.th @ega.or.th

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 28 กรกฎาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 357 ครั้ง
169 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 28 กรกฎาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 327 ครั้ง
605 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 28 กรกฎาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 340 ครั้ง
67 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 7 กรกฎาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 394 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 7 กรกฎาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 403 ครั้ง
1,017 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 23 มิถุนายน 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 439 ครั้ง
132 KB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER