ขนาดอักษร |
TH EN

โครงการสัมมนา “Cyber Security For Digital Government

31 ตุลาคม 2561 11:35:42
7620
วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 11:35:42 | 7620 อ่าน

โครงการสัมมนา

“Cyber Security For Digital Government”

วันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

 ณ ห้องเมย์แฟร์บอลรูม ชั้น ๑๑ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ

ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)

-----------------------------------------------

ห้องสามารถรองรับได้จำนวนจำกัด และไม่สามารถขยายที่นั่งเพิ่มเติมได้อีก
ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศเข้าร่วมงานสัมมนาฯ เท่านั้น
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ด้วยค่ะ

 ขอความกรุณาให้ผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนให้เข้าร่วม

​โครงการสัมมนา "Cyber Security For Digital Government"

โทร Confirm เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ

ที่หมายเลข 097 267 7859 (บู) หมายเลข 081 079 7209 (เปิ้ล) หรือหมายเลข 095 662 9950 (เล็ก)

ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 61 

หากผู้ที่มีรายชื่อประกาศไม่โทรศัพท์เพื่อยืนยันจะถือว่าสละสิทธิ์โดยอัตโนมัติ 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงานสัมมนาฯ
ท่านสามารถ Download รายชื่อได้จาก File ด้านล้างนี้ค่ะ

 

(ขอความกรุณาท่านที่มีรายชื่อ โทรศัพท์เพื่อยืนยันการเข้าร่วมงานสัมมนาฯ กับทางเจ้าหน้าที่โดยแจ้งลำดับที่ของท่านตามประกาศ ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย)

 

 

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐตระหนักถึงความสำคัญทางด้านความมั่นคงปลอดภัยขององค์กรภายใต้ยุคดิจิทัล
 2. เพื่อให้สามารถนำแนวทางเพื่อประยุกต์ในการออกแบบนโยบายทางด้านความมั่นคงปลอดภัยขององค์กรภายใต้ยุคดิจิทัล
 3. เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยภาครัฐผู้เชี่ยวชาญทางด้านความปลอดภัยในหน่วยงานภาครัฐที่สามารถประยุกต์ใช้งานความรู้ แก้ไข แนะนำ ให้คำปรึกษาได้

 

กลุ่มเป้าหมาย

 1. รองหัวหน้าส่วนราชการที่ดูแลกำกับงานด้านนโยบายดิจิทัล หรือ ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
 2. ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ รักษาการ หรือ เทียบเท่า หรือ
 3. บุคลากรระดับชำนาญการภาครัฐ ทีมีประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับด้าน เครือข่ายและการรักษาความปลอดภัย หรือกฎหมายทางด้านรักษาความปลอดภัยมาอย่างน้อย ๕ ปี (หรือมีประสบการณ์จากการทำงานด้านนี้มา อย่างน้อย ๕ ปี)

 

รูปแบบการสัมมนา

 1. รับฟังการบรรยาย
 2. การเสวนาผู้เชี่ยวชาญทางด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
 3. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้บริหารที่เข้าร่วมงานสัมมนา

 

วัน เวลา และสถานที่

วัน เวลา : วันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

สถานที่  : ณ ห้องเมย์แฟร์บอลรูม ชั้น ๑๑ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

  (แผนที่ตามเอกสารแนบ)

 

จำนวนผู้เข้าร่วม

จำนวน 280 ท่าน (รับสมัครจำนวนจำกัด)

 

 

หมายเหตุ

ขอสงวนสิทธิ์แก่หน่วยงานที่ได้รับหนังสือเชิญเท่านั้น

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 579 ครั้ง
315 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 879 ครั้ง
3 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 716 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 683 ครั้ง
1 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 494 ครั้ง
10 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 482 ครั้ง
197 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 478 ครั้ง
8 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 24 ตุลาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 726 ครั้ง
330 KB ดาวน์โหลด
ict
 • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
 • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER