ขนาดอักษร |
TH EN

โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีที (ITPE) รอบ 2/2559

7 สิงหาคม 2560 03:04:09
8289
วันที่ : 7 สิงหาคม 2560 03:04:09 | 8289 อ่าน

 

สนใจรับข้อมูลการรับสมัครในรุ่นถัดไป Click

 

โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีที (ITPE) รอบที่ 2 / 2559

โดย

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สรอ.

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนในวันที่อังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น.

(โปรดดูประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนให้เข้าร่วมโครงการฯ ตาม File แนบด้านล่าง)

 

หากผู้ได้รับทุนที่มีรายชื่อท่านใดไม่ได้ดำเนินการโทร Confirm กลับมายัง สรอ.

ที่เบอร์ 081 985 0471 (ศิริพร: ปุ๊ก) ระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 59

ทาง สรอ. จึงถือว่าท่านนั้นสละสิทธิ์ในการรับทุนในครั้งนี้

สำหรับผู้ที่ได้รับทุนและได้ดำเนินการโทรศัพท์เพื่อ Confirm การเข้าร่วมโครงการฯ กับทางเจ้าหน้าที่ สรอ. แล้ว 

ทางทีมงาน สรอ. จะเร่งดำเนินการ Update ข้อมูลอีกครั้งภายในวันที่ 29 สิงหาคม 59 เวลา 10.00 น.

และขออภัยสำหรับความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย

เปลี่ยนแปลงวันอบรมระดับ IP จากเดิมวันที่ 31 สิงหาคม, วันที่ 1 - 2 กันยายน 2559

เป็น วันที่ 14 - 16 กันยายน 2559 แทน

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมศักยภาพและยกระดับมาตรฐานบุคลากรภาครัฐให้มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล
 2. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน IT Competencies ของบุคลากรภาครัฐสายงานไอที
 3. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมด้านการพัฒนาขีดความสามารถด้านไอที

 

ประเภทการอบรมและทดสอบ แบ่งออกเป็น 2 ระดับ

     1. ระดับ IP (IT Passport Examination) 

 • เหมาะสำหรับบุคลากรภาครัฐทั่วไปที่ทำงานเกี่ยวข้องกับไอที ที่ไม่จำเป็นต้องเรียนจบทางด้านไอทีโดยตรง
 • ขอบเขตความรู้ของการสอบ IP มี 3 ด้านได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการบริหารจัดการ และด้านเทคโนโลยี

     2. ระดับ FE (Fundamental IT Engineer Examination) 

 • เหมาะสำหรับบุคลกรสายไอทีที่เรียนสายไอทีโดยตรง ได้แก่ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และมีประสบการณ์ในการทำงานด้านไอซีทีระดับสูง
 • ขอบเขตความรู้ของการสอบ FE ครอบคลุมความรู้ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ ฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย การรักษาความปลอดภัย โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์

 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบ

 • เป็นบุคลากรภาครัฐ ได้แก่ ข้าราชการประจำ หรือตัวแทนที่หน่วยงานมอบหมา
 • เป็นผู้ดูแลโครงการที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน G-Cloud  Government Information Network (GIN) Mail GO Thai หรือทำหน้าที่ดูแลปฏิบัติงานในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ ของหน่วยงานต้นสังกัด
 • และต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัด (เป็นลายลักษณ์อักษร) เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

          โปรดนำหนังสืออนุมัติตัวบุคคลส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของ สรอ. ในวันที่อบรมในวันแรก

 

จำนวนผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบ

 • ระดับ IP รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 100 ท่าน
 • ระดับ FE รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 50 ท่าน

 

กำหนดการจัดการอบรมและทดสอบ

     1. ระดับ IP (IT Passport Examination) ไม่จำเป็นต้องจบการศึกษาทางด้าน IT

 • การอบรม จำนวน 3 วัน คือ วันที่ 14 - 16 กันยายน 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. (เปลี่ยนแปลงจากเดิม คือ วันที่ 31 สิงหาคม, วันที่ 1 - 2 กันยายน 2559)
 • การทดสอบ คือ วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น.

​     2. ระดับ FE (Fundamental IT Engineer Examination) ต้องจบการศึกษาทางด้าน IT หรือสาขาใกล้เคียงเท่านั้น

 • การอบรม จำนวน 5 วัน คือ วันที่ 5 – 9 กันยายน 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น.
 • การทดสอบ คือ วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น.

สถานที่ในการอบรมและทดสอบ

ณ ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานประกันสังคม สำนักงานใหญ่ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี

 

 

หมายเหตุ

 • ขอสงวนสิทธ์การคัดเลือกตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ข้างต้น และความเห็นชอบของ สรอ. โดยถือตามลำดับการลงทะเบียนที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้น
 • ถ้าผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ครบตามจำนวนที่ สรอ. กำหนด ขอสงวนสิทธ์การปิดรับสมัครทันที
 • สรอ. เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ (ไม่รวมค่าเดินทางและที่พัก) 

 

 

สำหรับสมาชิกใหม่สามารถเข้าไปสร้างบัญชีผู้ใช้ได้ที่นี่

โปรดอ่านขั้นตอนการสมัครสอบโดยละเอียดด้วยครับ/คะ

และเมื่อสร้างบัญชีเรียบร้อนแล้ง จะต้องสมัครสอบอีกครั้งด้วย

    Click ลงทะเบียนสำหรับสมัครสมาชิกใหม่ 

 

 

สมาชิกที่มีบัญชีผู้ใช้อยู่แล้วสามารถสมัครสอบได้ที่นี่  

 Click สมัครสอบ 

 

 

คำแนะนำในการสมัครสอบ 

- สถานะผู้สมัครสอบให้เลือก : ผู้ได้รับทุนสนับสนุน 

- ศูนย์สอบให้เลือก : สำนักงานประกันสังคม สำนักงานใหญ่ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี

- ระดับการสอบให้เลือก : IP หรือ FE 

 

 

(ขอสงวนสิทธิ์การปิดรับสมัครการลงทะเบียนเมื่อมีจำนวนครบตามที่กำหนดไว้ข้างต้น) ทั้งนี้ สรอ. เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการอบรม (ไม่รวมค่าเดินทางและที่พัก) อนึ่ง ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายเอก โอฐน้อย หมายเลขโทรศัพท์ 080 276 7779 และนางสาวศิริพร พงศ์วิญญู หมายเลขโทรศัพท์ 081 985 0471 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ bda@ega.or.th

 

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 26 สิงหาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 372 ครั้ง
14 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 26 สิงหาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 358 ครั้ง
12 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 1 กันยายน 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 455 ครั้ง
301 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 31 สิงหาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 494 ครั้ง
237 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 9 กรกฎาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 638 ครั้ง
182 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 24 สิงหาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 456 ครั้ง
61 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 9 กรกฎาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 580 ครั้ง
56 KB ดาวน์โหลด
คำสำคัญ : ITPE, IP, FE
ict
 • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
 • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER