ขนาดอักษร |
TH EN

หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 10

21 ตุลาคม 2563 06:42:53
599
วันที่ : 21 ตุลาคม 2563 06:42:53 | 599 อ่าน

โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ 2563

 

 


 

 

หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 10

(e-Government Executive Program: e-GEP)

อบรมระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม ถึง วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

กิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 14 – 21 มีนาคม 2564

 

 

 

 

 

 

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 21 ตุลาคม 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 6 ครั้ง
1 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 15 ตุลาคม 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 7 ครั้ง
7 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 15 ตุลาคม 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 7 ครั้ง
6 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 15 ตุลาคม 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 6 ครั้ง
4 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 9 ตุลาคม 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 6 ครั้ง
52 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 8 ตุลาคม 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 5 ครั้ง
5 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 24 กันยายน 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 12 ครั้ง
6 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 24 กันยายน 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 8 ครั้ง
1 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 24 กันยายน 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 8 ครั้ง
1 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 16 กันยายน 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 41 ครั้ง
8 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 16 กันยายน 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 33 ครั้ง
3 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 2 กันยายน 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 40 ครั้ง
7 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 2 กันยายน 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 43 ครั้ง
8 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 2 กันยายน 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 35 ครั้ง
8 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 2 กันยายน 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 31 ครั้ง
8 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 27 สิงหาคม 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 37 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 27 สิงหาคม 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 38 ครั้ง
4 MB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER