ขนาดอักษร |
TH EN

โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญ ด้านการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ รุ่นที่ 1

14 กรกฎาคม 2563 11:00:19
1195
วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563 11:00:19 | 1195 อ่าน

โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework)
สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

รุ่นที่ 1 วันที่ 16-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องจัดเตรียมมา

 

    1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมาด้วยทุกครั้งในวันฝึกอบรม หน่วยงานละ 1 เครื่อง
    2. เตรียมชุดข้อมูล โดยมีรายละเอียด ดังนี้
       2.1 ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการหลักของหน่วยงานอย่างน้อย 3 ชุด และต้องมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคล 1 ชุด
       2.2 ชุดข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลทางหน่วยงานต้องรับผิดชอบไม่นำข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้หรือข้อมูลส่วนบุคคล
           ที่มีความอ่อนไหว มาในการอบรม เช่น หมายเลขบัตรประชาชน ชื่อและนามสกุล กรุ๊ปเลือด ศาสนา เป็นต้น
       2.3 ชุดข้อมูลที่เตรียมมาต้องอยู่ในรูปแบบกระดาษหรือเอกสาร Microsoft Excel หรือ CSV

 

 

  ลงทะเบียนเข้าร่วมคลิก 

 

หมายเหตุ
   สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ได้รับหนังสือเชิญเท่านั้น

   ค่าใช้จ่ายเรื่องที่พักเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 

 

 

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 257 ครั้ง
6 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 191 ครั้ง
44 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 186 ครั้ง
3 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 205 ครั้ง
692 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 8 กรกฎาคม 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 191 ครั้ง
156 KB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER