ขนาดอักษร |
TH EN

การนำเสนอผลงานโครงการอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้และการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้งานกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงานภาครัฐ

27 กุมภาพันธ์ 2563 09:57:13
11366
วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2563 09:57:13 | 11366 อ่าน

 

 

ขอเลื่อนการจัดงานนำเสนอผลงาน

โครงการอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้และการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้งานกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงานภาครัฐ”

ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น.

ณ ห้อง MayfairC ชั้น 11 เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ

เนื่องจากหลายท่านแสดงความเป็นห่วงต่อสถานการณ์ COVID-19 แม้ว่าสำนักงานจะมีมาตรการในการคัดกรองและป้องกันแล้วแต่หลายท่านยังแสดงความเป็นห่วง

ประกอบกับการจัดงานนี้ไม่ได้มีความจำเป็นเร่งด่วน

จึงเห็นควรเลื่อนการจัดงานออกไปก่อน ซึ่งจะแจ้งกำหนดการให้ทราบต่อไป

 

                           


 

 

               ตามที่ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. ได้เชิญบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้งานกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงานภาครัฐ” ที่จัดขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 2562 ทั้งหมด 5 รุ่น ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมานั้น

 

             ในการนี้ สพร. โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: TDGA) หรือ    ทีดีจีเอ ได้กำหนดให้มีการนำเสนอผลงานจากการเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ทั้ง 5 รุ่น ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 - 13.30 น. ณ ห้อง Mayfair C ชั้น 11 โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐจากผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 243 ครั้ง
127 KB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER