ขนาดอักษร |
TH EN

หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (EGCEO) รุ่นที่ 6

12 กรกฎาคม 2562 12:48:55
1043
วันที่ : 12 กรกฎาคม 2562 12:48:55 | 1043 อ่าน

โครงการอบรม เพื่อการเปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital

Government Transformation) สำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ 2562

 

หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (EGCEO) รุ่นที่ 6 

อบรมระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562  

สำหรับข้าราชการบริหารระดับสูงหรือเทียบเท่าซี 10 ขึ้นไป

รายละเอียดหลักสูตร

ประกาศรายนามผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมการฝึกอบรม (Last Update: 21.03.61)

 

ท่านสามารถ Download เอกสารด้านล่าง

 

หมายเหตุ

ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้เข้ารับการอบรมเท่านั้น

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 12 กรกฎาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 7 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
1 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 28 พฤษภาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 15 ครั้ง
6 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 28 พฤษภาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 12 ครั้ง
7 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 28 พฤษภาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 13 ครั้ง
7 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 24 พฤษภาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 13 ครั้ง
7 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 24 พฤษภาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 13 ครั้ง
13 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 24 พฤษภาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 14 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 15 พฤษภาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 17 ครั้ง
1 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 14 พฤษภาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 19 ครั้ง
584 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 14 พฤษภาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 16 ครั้ง
1 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 14 พฤษภาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 16 ครั้ง
320 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 15 พฤษภาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 15 ครั้ง
63 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 17 พฤษภาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 16 ครั้ง
63 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 15 พฤษภาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 17 ครั้ง
209 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 15 พฤษภาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 13 ครั้ง
212 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 10 พฤษภาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 26 ครั้ง
21 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 10 พฤษภาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 28 ครั้ง
4 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 3 พฤษภาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 63 ครั้ง
6 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 3 พฤษภาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 48 ครั้ง
16 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 30 เมษายน 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 34 ครั้ง
6 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 18 เมษายน 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 52 ครั้ง
8 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 29 มีนาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 72 ครั้ง
4 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 28 มีนาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 63 ครั้ง
1 MB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER