ขนาดอักษร |
TH EN

หลักสูตรทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

6 พฤศจิกายน 2561 11:02:31
12471
วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 11:02:31 | 12471 อ่าน

หลักสูตรทักษะด้านดิจิทัล

สำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

 

เปิดลงทะเบียน 2 หลักสูตรพร้อมกัน

วันที่ 16 ตุลาคม 2561
สามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 หลักสูตรต่อท่าน ที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของท่านมากที่สุด

หากท่านใดสมัครพร้อมกันทั้ง 2 หลักสูตร จะไม่ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

 

เปิดรับสมัครจนถึงวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 61 เวลา 15.00 น. เท่านั้น

และจะปิดระบบ เพื่อนำรายชื่อที่สมัครส่งให้คณะกรรมการหลักสูตรพิจารณา

และดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้รับทุน

เข้าร่วมการฝึกอบรมในวันที่ 24 ตุลาคม 61 เวลา 10.00 น.

โดยผู้ที่มีรายชื่อประกาศได้รับการคัดเลือก

จะต้องดำเนินการโทรศัพท์เพื่อ Confirm การเข้าร่วมโครงการฯ ต่อเจ้าหน้าที่ TDGA

ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 61 เวลา 11.00 น.

หากไม่โทร Confirm จะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์โดยอัตโนมัติ

และจะดำเนินการประกาศรายชื่อลำดับสำรองต่อไป

 

ท่านสามารถตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ได้แล้ว
ประกาศรายชื่อ Update ณ วันที่ 24 ตุลาคม 61 เวลา 14.00 น.

 

1. หลักสูตรทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและงานวิชาการ (Academic)

(ซึ่งจะได้รับการพิจารณาก็ต่อเมื่อผู้ที่มีรายชื่อประกาศสละสิทธิ์เท่านั้น ทีมงานขออภัยสำหรับความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย)

 

2. หลักสูตรทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติงานทั่วไป (Other)

(ซึ่งจะได้รับการพิจารณาก็ต่อเมื่อผู้ที่มีรายชื่อประกาศสละสิทธิ์เท่านั้น ทีมงานขออภัยสำหรับความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย)

 

 

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 140 ครั้ง
109 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 133 ครั้ง
104 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 24 ตุลาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 213 ครั้ง
432 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 24 ตุลาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 135 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 24 ตุลาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 136 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 24 ตุลาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 130 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 24 ตุลาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 132 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 24 ตุลาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 133 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 24 ตุลาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 130 ครั้ง
1 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 29 ตุลาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 123 ครั้ง
483 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 29 ตุลาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 126 ครั้ง
474 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 24 ตุลาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 161 ครั้ง
429 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 24 ตุลาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 130 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 24 ตุลาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 133 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 24 ตุลาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 135 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 24 ตุลาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 133 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 24 ตุลาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 127 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 24 ตุลาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 131 ครั้ง
489 KB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER