ขนาดอักษร |
TH EN

หลักสูตรการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ Big Data สำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 2

1 ตุลาคม 2561 02:13:13
2401
วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 02:13:13 | 2401 อ่าน

 

หลักสูตรการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ

Big Data สำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 2

 

อบรมจำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 24 – 26 ตุลาคม 2561

และการนำเสนอโครงการในลักษณะ Digitization

หรือโครงการที่ขับเคลื่อนให้เกิด Digital Transformation ภาครัฐ

เสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

และพิธีมอบประกาศนียบัตร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

 

(ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะข้าราชการและบุคลากรที่มีรายชื่อตามที่ประกาศ

และผ่านเงื่อนไขตามที่ ทีดีจีเอ กำหนดเท่านั้น)

 

โปรดคลิกเพื่อ Confirm การเข้าร่วมอบรมสำหรับผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศเท่านั้น

 

ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมการอบรมนำ Note Book ติดตัวมาเพื่อให้ในการอบรมครั้งนี้ ทั้ง 3 วันด้วยค่ะ

ขออภัยสำหรับความไม่สะดวกในครั้งนีั้ 

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมการอบรม 
1. เป็นข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่ได้รับหนังสือเชิญเข้าร่วมการอบรม
2. เป็นข้าราชการและบุคลากรที่ผ่านการอบรม "หลักสูตรการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
Big Data สำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 1” ที่จัดอบรมไปเมื่อวันที่ 22, 29 สิงหาคม และวันที่ 5 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา 

3. จะต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มที่นำเสนอโครงการในลักษณะ Digitization หรือโครงการที่ขับเคลื่อนให้เกิด Digital Transformation ภาครัฐ ที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรการหลักสูตรฯ ให้ได้รับรางวัลชนะเลิศจากโครงการที่นำเสนอทั้งหมด 

4. หรือจะต้องเป็นตัวแทนของกลุ่มในการนำเสนอโครงการในลักษณะ Digitization หรือโครงการที่ขับเคลื่อนให้เกิด Digital Transformation ภาครัฐ 

5. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในดุลยพินิจของทีดีจีเอ เท่านั้น 

 

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 322 ครั้ง
96 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 28 กันยายน 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 250 ครั้ง
851 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 28 กันยายน 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 191 ครั้ง
6 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 28 กันยายน 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 181 ครั้ง
6 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 28 กันยายน 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 177 ครั้ง
6 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 28 กันยายน 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 188 ครั้ง
4 MB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER