ขนาดอักษร |
TH EN

จัดซื้อจัดจ้าง

ยกเลิกประกาศจ้างออกแบบศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center)

923
วันที่ : 20 สิงหาคม 2558 05:59:56 | 923 อ่าน
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER