ขนาดอักษร |
TH EN

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาเว็บไซต์ TDGA.DGA.OR.TH และระบบ XLMS (LEARNING MANAGEMENT SYSTEM) หรือระบบการจัดการเรียนรู้) ประจำปี ๒๕๖๓ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/63/0091)

27 พฤศจิกายน 2562 06:14:44
108
วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2562 06:14:44 | 108 อ่าน
ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาเว็บไซต์ TDGA.DGA.OR.TH และระบบ XLMS (LEARNING MANAGEMENT SYSTEM) หรือระบบการจัดการเรียนรู้) ประจำปี ๒๕๖๓ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/63/0091)
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER