ขนาดอักษร |
TH EN

จัดซื้อจัดจ้าง

(ร่าง) ประชาพิจารณ์จ้างจัดกิจกรรมการตลาดและนิทรรศการของ สพร. ในงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand Big Bang 2019 (DGA/62/0286) ระหว่างวันที่ 27 - 30 สิงหาคม 2562

27 สิงหาคม 2562 02:53:53
211
วันที่ : 27 สิงหาคม 2562 02:53:53 | 211 อ่าน

(ร่าง) ประชาพิจารณ์จ้างจัดกิจกรรมการตลาดและนิทรรศการของ สพร. ในงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand Big Bang 2019 (DGA/62/0286) ระหว่างวันที่ 27 - 30 สิงหาคม 2562

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 27 สิงหาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 47 ครั้ง
483 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 27 สิงหาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 49 ครั้ง
530 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 27 สิงหาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 50 ครั้ง
100 KB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER