ขนาดอักษร |
TH EN

จัดซื้อจัดจ้าง

(EGA/61/0037) ประกาศประกวดราคางานวงจรสื่อสารและระบบการประชุมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 28 กันยายน 2560 06:07:19 | 1157 อ่าน

(EGA/61/0037) ประกาศประกวดราคางานวงจรสื่อสารและระบบการประชุมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER