ขนาดอักษร |
TH EN

จัดซื้อจัดจ้าง

(ร่าง) ประชาวิจารณ์จ้างประชาสัมพันธ์ผ่านกลุ่มผู้ทรงอิทธิพล (Influencer) เพื่อสื่อสารและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบริการผ่านเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) DGA/61/0341 (19 - 21 ก.ย. 61)

วันที่ : 18 กันยายน 2561 05:07:17 | 354 อ่าน

(ร่าง) ประชาวิจารณ์จ้างประชาสัมพันธ์ผ่านกลุ่มผู้ทรงอิทธิพล (Influencer) เพื่อสื่อสารและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบริการผ่านเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) DGA/61/0341 (19 - 21 ก.ย. 61)

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
692 KB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER