ขนาดอักษร |
TH EN

จัดซื้อจัดจ้าง

EGA-60-0133 ราคากลางจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐฟินแลนด์ และสาธารณรัฐเอสโตเนีย สำหรับหลักสูตร รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 4

วันที่ : 20 มีนาคม 2560 03:46:47 | 643 อ่าน

EGA-60-0133 ราคากลางจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐฟินแลนด์ และสาธารณรัฐเอสโตเนีย สำหรับหลักสูตร รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 4

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER