ขนาดอักษร |
TH EN

จัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลาง จ้างผลิตสื่อในรูปแบบวีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้กรอบการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Framework) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) DGA/61/0364

วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 06:00:33 | 1749 อ่าน
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER