ขนาดอักษร |
TH EN

หน้าแรก

การฝึกอบรมเชิงบรรยายในโครงการ Government Computer Emergency and Readiness Team (G-CERT)

25 มีนาคม 2558 03:27:53
4508
วันที่ : 25 มีนาคม 2558 03:27:53 | 4508 อ่าน

วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2558 ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.

ณ ห้องกมลทิพย์ 3 ชั้น 2 โรงแรมเดอะสุโกศล ถนนศรีอยุธยา

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

1.    หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินโครงการศูนย์ประสานงานความมั่นคงปลอดภัยทาง สารสนเทศภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้หน่วยงานภาครัฐเกิดความมั่นคงปลอดภัยทางด้านคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย รวมถึงการให้คำปรึกษาสำหรับการวางแผนป้องกัน แก้ไขปัญหาจากภัยคุกคามต่างๆ และเป็นศูนย์กลางของหน่วยงานภาครัฐ ในการประสานงานทางด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือ ข่ายของหน่วยงานภาครัฐ

 

ด้วยเหตุนี้ทาง สรอ. จึงได้มีการจัดฝึกอบรมเชิงบรรยายในโครงการดังกล่าว เพื่อให้หน่วยงานของภาครัฐ ได้ตระหนักถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และนำไปวางแผนการป้องกันจากภัยคุกคามต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานของภาครัฐได้รับประโยชน์ ในฐานะผู้ใช้บริการ ตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

 

2.    วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมความรู้ สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรภาครัฐ ได้รับรู้ถึงขั้นตอน และความสำคัญของการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้แก่ระบบปฏิบัติการของ เครื่องให้บริการขององค์กร และสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมอบรม ไปพัฒนาต่อยอด เสริมศักยภาพของระบบสารสนเทศขององค์กร ให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

3.    กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในการอบรม หรือผู้ใช้บริการ G-Cloud ของ สรอ.

 

รายชื่อ : ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 25 มีนาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 682 ครั้ง
148 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 25 มีนาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 665 ครั้ง
158 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 25 มีนาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 678 ครั้ง
215 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 25 มีนาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 675 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 25 มีนาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 653 ครั้ง
580 KB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER