ขนาดอักษร |
TH EN

หลักสูตรผู้บริหารดิจิทัลภาครัฐ (Chief Digital Officer for Management Level)

31 กรกฎาคม 2561 02:51:17
5938
วันที่ : 31 กรกฎาคม 2561 02:51:17 | 5938 อ่าน

หลักสูตรผู้บริหารดิจิทัลภาครัฐ

(Chief Digital Officer for Management Level)

 

ทีดีจีเอ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติและจำนวนผู้เข้าร่วมการอบรม

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ

สามารถ Dowload ประกาศรายชื่อได้แล้วค่ะ

 

[การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการอบรม

ดำเนินการกรอกใบสมัคร และ Scan ใบสมัครส่งกลับมายัง email: bda@dga.or.th เท่านั้น]

 

สถานที่จัดอบรม ณ ห้องบีบี 201 ชั้น 2

โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

 

กลุ่มเป้าหมาย:

 

ผู้อำนวยการกอง (Management) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาระดับกอง หรือผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ หรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่า อาทิ ผู้อำนวยการกอง สำนัก/กอง/ศูนย์ หรือเป็นบุคคลซึ่งคณะกรรมการหลักสูตรฯ พิจารณาเห็นสมควรเข้ารับการอบรม เนื่องด้วยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ หรือมีผลงานอันเป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของสังคม

 

ระยะเวลาการอบรม

จำนวน 72 ชั่วโมง (12 วัน)

อบรมระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม ถึง วันที่ 8 กันยายน 2561

ทุกวันศุกร์และเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

 

จำนวนผู้อบรมต่อหลักสูตร: ไม่เกิน 30 ท่าน

 

 

 

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
98 KB ดาวน์โหลด
99 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 30 กรกฎาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 520 ครั้ง
4 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 31 กรกฎาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 559 ครั้ง
4 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 30 กรกฎาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 550 ครั้ง
5 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 31 กรกฎาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 543 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 13 กรกฎาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 612 ครั้ง
463 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 13 มิถุนายน 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 644 ครั้ง
322 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 13 มิถุนายน 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 678 ครั้ง
82 KB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER