ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

แอปพลิเคชันภาครัฐเพื่อพัฒนาการเด็ก

18 กุมภาพันธ์ 2559 10:05:22
3588
วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2559 10:05:22 | 3588 อ่าน

 

3 แอปพลิเคชันภาครัฐ เพื่อเป็นตัวช่วยในการทราบพัฒนาของเด็กตั้งแต่แรกตั้งครรภ์กระทั้งเข้าประถมวัย ประกอบด้วย 
     Z-Baby โปรแกรมช่วยคำนวณและเฝ้าติดตามการตั้งครรภ์สัปดาห์ต่อสัปดาห์ สำมารถจำลองการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ในรูปแบบเสมือน 3 มิติ พร้อมทั้งแสดงคำอธิบายถึงการเจริญเติบโตของลูกน้อยในครรภ์ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำมารถคำนวณอายุครรภ์ และกำหนดวันคลอด และสามารถรับทราบน้ำหนักที่คุณแม่ควรเป็น และเปรียบเทียบน้ำหนักคุณแม่ว่าอยู่ในเกณฑ์หรือไม่ เพื่อให้ได้ลูกน้อยที่มีขนาดและน้ำหนักปกติ ด้วยการเทียบกับระบบ BMI นอกจากนี้ยังสำมารถรับทราบแคลลอรี่ (Calories) ที่ควรได้รับระหว่างการตั้งครรภ์ พร้อมแนะนำรายการอาหาร นอกจากนี้ยังสามารถ 
- สามารถบันทึกภาพและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ในแต่ละเดือนได้ 
- สามารถต่อ GPS เพื่อระบุตำแหน่งบน Google map และแสดงสถานพยาบาลใกล้เคียงได้ 
- แสดงตำแหน่งบน Google map ด้วยการกำหนด Latitude & Longitude ได้


  KhunLook คุณลูกเป็นแอปฯ บนอุปกรณ์มือถือหรือแท็บเล็ต เพื่อช่วยในการดูแล ประเมิน และติดตาม การเจริญเติบโต พัฒนาการและสุขภาพของเด็กปฐมวัย โดยเน้นให้ผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในการเลี้ยงดู ได้แก่ผู้ปกครอง สามารถประเมินสุขภาพและกระตุ้นพัฒนาการของเด็กได้ในเบื้องต้น ร่วมกันกับบุคลากรทางสาธารณสุข เป็นเครื่องมือที่สามารถพกพาได้โดยสะดวก และสามารถแจ้งเตือนกิจกรรมที่ควรต้องติดตาม เก็บบันทึกภาพและข้อมูล ตั้งแต่การคลอด การดูแลสุขภาพลูก การเจริญเติบโต ภาวะโภชนาการ พัฒนาการ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันตามวัย สุขภาพช่องปาก และมีคำแนะนำตามวัย จากกุมารแพทย์และทันตแพทย์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กโตและมีพัฒนาการเต็มศักยภาพ ลดความเสี่ยงต่อปัญหาพัฒนาการล่าช้า 
ขอขอบคุณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ที่อนุญาตให้ KhunLook ใช้เกณฑ์การประเมินการเจริญเติบโต (0-19 ปี) พัฒนาการ (0-6 ปี) และการสร้างภูมิคุ้มกันโรค (0-12 ปี) และคำแนะนำในการสร้างเสริมสุขภาพเด็ก 
 
โปรแกรมบันทึกและคัดกรองการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย (KidDiary) เป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ร่วมกับกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อ พัฒนาการ และโภชนาการ เพื่อช่วยให้ผู้ปกครองสามารถติดตาม เฝ้าระวัง กำหนดการฉีดวัคซีนตามเกณฑ์ พร้อมทั้งคัดกรองการเจริญเติบโตและพัฒนาการของลูก ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 19 ปี เนื่องจากโปรแกรมทำงานผ่านเซิร์ฟเวอร์ทำให้สามารถแจ้งเตือนเมื่อพบเด็กที่มีความเสี่ยง เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสพบแพทย์และรับการประเมิน พร้อมรับทราบแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมรอบด้านตามวัย ซึ่งข้อมูลที่บันทึกและแสดงในโปรแกรมนี้จะช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น

 

  KidDiary ปรแกรมบันทึกและคัดกรองการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย (KidDiary) เป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ร่วมกับกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อ พัฒนาการ และโภชนาการ เพื่อช่วยให้ผู้ปกครองสามารถติดตาม เฝ้าระวัง กำหนดการฉีดวัคซีนตามเกณฑ์ พร้อมทั้งคัดกรองการเจริญเติบโตและพัฒนาการของลูก ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 19 ปี เนื่องจากโปรแกรมทำงานผ่านเซิร์ฟเวอร์ทำให้สามารถแจ้งเตือนเมื่อพบเด็กที่มีความเสี่ยง เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสพบแพทย์และรับการประเมิน พร้อมรับทราบแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมรอบด้านตามวัย ซึ่งข้อมูลที่บันทึกและแสดงในโปรแกรมนี้จะช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น
คุณสมบัติพิเศษ: 
(1) สามารถวิเคราะห์ภาพรวมสุขภาพของเด็ก ณ ปัจจุบัน: ด้านการเจริญเติบโต พัฒนาการ และการได้รับวัคซีน 
(2) ในส่วนการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการ (สำหรับเด็กแรกเกิด ถึง 19 ปี): 
- มีกราฟแสดงการเจริญเติบโตและแปลผล 
- มีการคำนวณและแสดงความสูงสุดท้ายเมื่อเป็นผู้ใหญ่ 
(3) ในส่วนพัฒนาการ (สำหรับเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี): 
- มีรายการกิจกรรมที่เด็กทำได้ในแต่ละช่วงอายุ เพื่อประเมินพัฒนาการและแปลผลตามเกณฑ์พัฒนาการ 4 ด้าน: ภาษา กล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ด้านสังคมและการช่วยเหลือตนเอง 
(4) ในส่วนวัคซีน: 
- มีรายการวัคซีนที่ครอบคลุมทั้งวัคซีนพื้นฐานและวัคซีนทางเลือก 
- มีการแจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนดฉีด

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ แอปพลิเคชัน GAC หรือที่ เว็บไซต์ apps.go.th ศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ

Thumbnail 
รูปภาพประกอบ
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER