ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

4 แอปพลิเคชันภาครัฐเพื่อผู้พิการ

17 ธันวาคม 2558 11:35:09
1295
วันที่ : 17 ธันวาคม 2558 11:35:09 | 1295 อ่าน4 แอปพลิเคชันภาครัฐเพื่อผู้พิการ 
ประกอบด้วย แอปพลิเคชันด้าน
1  อาหารและข้อมูลโภชนาการเพื่อสุขภาพดีผู้พิการ
2 บริการข้อมูลจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ 
3 บริการข้อมูลเพื่อความสะดวกแด่ผู้พิการด้านสถานที่บริการเพื่อผู้พิการ
4 บริการศึกษาทางไกลเพื่อการศึกษาผ่านเครื่องมืออำนวยความสะดวก เริ่มตั้งแต่ 
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีช่องเพื่อศึกษาวิชาชีพต่างๆที่บริการ
ไว้ภายในแอปพลิเคชัน  

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER