ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

Blockchain เปิดพื้นที่เสมือนจริงบนโลกแห่งการเชื่อมโยงข้อมูลยุคดิจิทัล

14 ธันวาคม 2561 09:52:31
2710
วันที่ : 14 ธันวาคม 2561 09:52:31 | 2710 อ่าน

ของมันต้องมี เทคโนโลยีที่กำลังมา
Blockchain เปิดพื้นที่เสมือนจริงบนโลกแห่งการเชื่อมโยงข้อมูลยุคดิจิทัล

 

เทคโนโลยี Blockchain เป็นระบบบันทึกรายการธุรกรรมและข้อมูลดิจิทัลแบบไม่มีระบบข้อมูลกลาง (Distributed) ที่มีการใช้กลไกข้อตกลงร่วมกัน (Consensus) ทำให้ข้อมูลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือ node มีความถูกต้องเที่ยงตรงและเป็นข้อมูลชุดเดียวกันเสมอ ผู้ใช้ทุกคนสามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูลเดียวกันเรียกว่า บัญชีธุรกรรม (Ledger) ที่เก็บรวบรวมข้อมูลไว้บน node เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลแบบ Shared Database หรือที่รู้จักกันในชื่อ “Distributed Ledger Technology (DLT)”

 

โดยเป็นรูปแบบการบันทึกข้อมูลที่รับประกันความปลอดภัยว่าข้อมูลที่ถูกบันทึกไปก่อนหน้านั้นไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข ซึ่งทุกผู้ใช้งานจะได้เห็นข้อมูลชุดเดียวกันทั้งหมด โดยใช้หลักการ Cryptography และความสามารถของ Distributed Computing เพื่อสร้างกลไกความน่าเชื่อถือ โดยทุกเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบ Blockchain จะเก็บสำเนาข้อมูลทั้งหมดไว้ที่ฐานข้อมูลภายใน node ทำให้สามารถเรียกใช้ฐานข้อมูลบัญชีธุรกรรมของตนเองภายใน node ได้ง่าย เพราะมีกระบวนการทำงานพร้อมกันแบบอัตโนมัติตลอดเวลา

 

Thumbnail 
รูปภาพประกอบ
คำสำคัญ : Block Chain
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER