ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

วันงดสูบบุหรี่โลก ร่วมให้กำลังใจเพื่อคนในครอบครัวลด ละ เลิกบุหรี่

31 พฤษภาคม 2559 09:36:52
1495
วันที่ : 31 พฤษภาคม 2559 09:36:52 | 1495 อ่าน

 

วันงดสูบบุหรี่โลก

วันงดสูบบุหรี่โลก เริ่มมีการจัดงานครั้งแรกในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2531 เนื่องจากองค์การอนามัยโลก เล็งเห็นอันตรายของบุหรี่และสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ รวมถึงผู้ที่ไม่สูบ แต่ต้องมารับควันบุหรี่ด้วย จึงจัดงาน "วันงดสูบบุหรี่โลก" หรือชื่อในภาษาอังกฤษว่า "World No Tobacco Day" เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่สูบบุหรี่อยู่เลิกสูบ และให้รัฐบาลชุมชนและประชากรโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมมีการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
และสำหรับเรา สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ขอเชิญชวนทุกท่านให้กำลังเพื่อคนที่คุณรักและคนในครอบครัวเพื่อลด ละ เลิกการสูบบุหรี่แล้วกลับมาใส่ใจสุขภาพแบบคนรุ่นใหม่..... เพราะสุขภาพดีเริ่มที่ครอบครัว...

 
 

Thumbnail 
รูปภาพประกอบ
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER