ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

อีจีเอ โชว์ GovChannel ในการสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปี 2558

17 มีนาคม 2559 06:14:43
1904
วันที่ : 17 มีนาคม 2559 06:14:43 | 1904 อ่าน

 

 

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) เข้าร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน “GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน” สำหรับเป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐของหน่วยงานต่างๆ ได้จากจุดเดียว เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิต และการเข้าถึงบริการสาธารณะของประชาชนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกท้องถิ่น อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการที่จำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชน ผ่านช่องทางในชื่อของ www.govchannel.go.th ในการจัดนิทรรศการสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปี 2558 โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล 

 

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีไปเยี่ยมชมบูธการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน“GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน” ของ อีจีเอ โดยมี ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้นำเสนอ ที่บริเวณตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล

 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.988992144503760.1073741975.542226425847003&type=3

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER