ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

สรอ. ขอแจ้งข่าวด่วนแก่หน่วยงานภาครัฐ เรื่อง การบูรณาการงบประมาณด้านเศรษฐกิจดิจิทัล

4 ธันวาคม 2558 09:49:23
1246
วันที่ : 4 ธันวาคม 2558 09:49:23 | 1246 อ่าน

สรอ. ขอแจ้งข่าวด่วนแก่หน่วยงานภาครัฐ เรื่อง การบูรณาการงบประมาณด้านเศรษฐกิจดิจิทัล
โดยขอความร่วมมือให้หน่วยงานที่ประสงค์จะขอใช้บริการรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์ โปรดกรอกข้อมูลติดต่อ CIO และ เจ้าหน้าที่ IT ที่  https://www.research.net/r/ega-contactform ภาย ในวันที่ 4-8 ธค. 58
ทั้งนี้ จะมีการสำรวจความต้องการใช้บริการ เพื่อนำไปใช้ประกอบการ พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 เร็วๆนี้

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER