ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

ทดสอบความรู้ระดับมาตรฐานวิชาชีพไอซีที ITPE (IT Passport Examination )

20 มีนาคม 2558 04:37:02
518
วันที่ : 20 มีนาคม 2558 04:37:02 | 518 อ่าน

 

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ NSTDA Academy ได้จัดทดสอบความรู้ระดับมาตรฐานวิชาชีพไอซีที ITPE (IT Passport Examination ) ให้กับบุคลากรไอซีทีภาครัฐจำนวน 100 ท่าน เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพไอซีทีภาครัฐให้เทียบเท่าระดับสากล ซึ่งทำการสอบพร้อมกันกับประเทศในกลุ่มอาเชียน อาทิ เวียตนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ฯลฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2555 ณ กระทรวงไอซีที

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER