ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การพัฒนามาตรฐานกระบวนงานบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ (Back office Standard)"

20 มีนาคม 2558 04:50:08
935
วันที่ : 20 มีนาคม 2558 04:50:08 | 935 อ่าน

 

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การพัฒนามาตรฐานกระบวนงานบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ (Back office Standard)" ระหว่าง สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และ สมาคมนิติรัฐศาสตร์แห่งประเทศไทย

วันนี้ (๑๑ พ.ค. ๒๕๕๕) ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) โดย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และ สมาคมนิติรัฐศาสตร์แห่งประเทศไทย โดย รศ.ดร.ดำรงค์ วัฒนา นายกสมาคมนิติรัฐศาสตร์แห่งประเทศ ในความร่วมมือ เรื่อง "การพัฒนามาตรฐานกระบวนงานบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ (Back office Standard)" ณ ห้องประชุมของ สรอ. ชั้น ๑๑ อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วม
กันศึกษามาตรฐานกระบวนงานบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ อาทิเช่น มาตรฐานข้อมูล มาตรฐานกระบวนงาน และกระบวนการจัดการ เป็นต้น และร่วมกันเผยแพร่มาตรฐานดังกล่าวให้กับหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งร่วมกันผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำมาตรฐา
นดังกล่าวไปใช้งาน

 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.392875777417445.82684.100000850770441&type=1

 

 

 

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER