ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

EGA จัดงานสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นในวงกว้าง (Public Hearing) ต่อ(ร่าง) มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศระบบคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud Security Standards )

12 พฤศจิกายน 2558 05:17:03
1678
วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2558 05:17:03 | 1678 อ่าน

 

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)หรือ EGA จัดงานสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นในวงกว้าง(Public Hearing) ต่อ(ร่าง) มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศระบบคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud Security Standards) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำ(ร่าง) มาตรความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศระบบคลาวด์ภาครัฐที่มีความเป็นกลาง และเพื่อยกระดับการบริการคลาวด์ภาครัฐ ให้มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล มีนางสาว อภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และดร.โกเมน พิบูลย์โรจน์ ผู้อำนวยการโครงการจัดทำมาตรฐานฯ บรรยายเรื่อง(ร่าง)มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศระบบคลาวด์ภาครัฐ และนายชวลิต ทินกรสูติบุตร ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและการสื่อสาร, นางภัทราวดี เหมทานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและการสื่อสาร นำเสนอผลการศึกษา (ร่าง) มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศระบบคลาวด์ภาครัฐ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องซาลอน เอ ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกว่า 100 ท่าน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.924966747572967.1073741951.542226425847003&type=3

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER