ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

โครงการอบรมหลักสูตร IPv๖ for e-Government รุ่น ๒

31 มีนาคม 2558 04:29:10
730
วันที่ : 31 มีนาคม 2558 04:29:10 | 730 อ่าน

 

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ร่วมกับ สมาคมไอพีวี ๖ ประเทศไทย, สถาบันวิทยาการ สวทช., บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้จัด “โครงการอบรมหลักสูตร IPv๖ for e-Government รุ่น ๒ (IPV๖ Training # ๒)” ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที ห้อง ๕๒๐๙ ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายสามารถที่จะดำเนินการเปลี่ยนผ่าน IPv๔ ไปสู่ IPv๖ ให้แก่หน่วยงานได้ และผู้พัฒนาระบบโปรแกรมประยุกต์มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาระบบให้สามารถใช้งานบนเครือข่ายที่เปลี่ยนผ่าน IPv๔ ไปสู่ IPv๖
 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.448167935221562.94316.100000850770441&type=1

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER