ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

ประชุมหารือร่วมกับ NIA ประเทศเกาหลี สร้างความร่วมมือในการพัฒนา e-Government ประเทศไทย

10 เมษายน 2558 11:36:03
866
วันที่ : 10 เมษายน 2558 11:36:03 | 866 อ่าน

 

เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) โดยนายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมทีมงานฯ ได้ประชุมหารือร่วมกับ National Information Society Agency หรือ NIA ประเทศเกาหลี  โดย Dr. Park, Sang-Hyun กับ Joo Ohk, Choi เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนา e-Government ในประเทศไทย ด้านของการวางแผนยุทธศาสตร์ในให้บริการประชาชนด้วยไอซีที และแนวทางพัฒนาบุคลากรภาครัฐทางด้านไอซีที ทั้งในระดับบริหารและปฏิบัติการ   ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น ๑๘ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER