ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

รดน้ำขอพร คณะกรรมการบริหาร EGA เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๖

19 พฤษภาคม 2558 01:56:12
901
วันที่ : 19 พฤษภาคม 2558 01:56:12 | 901 อ่าน

เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ คณะผู้บริหารนำโดย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) ร่วมพิธีรดน้ำขอพรจาก นายวรากรณ์ สามโกเศศ, นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล, นางจารุพร ไวยนันท์, พ.อ.ดร.เจียรนัย วงศ์สอาด, นายจเรรัฐ ปิงคลาศัย และ นางสาวขนิษฐา สุดกังวาล คณะกรรมการบริหารสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๖  ณ  ชั้น ๑๘ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาคารบางกอกไทยทาวน์เวอร์

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER