ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

EGA ออกบูทงาน การประชุมสัมมนาทางวิชาการ และรับโล่ประกาศเกียรติคุณการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมภาครัฐ

29 กันยายน 2558 12:29:01
1097
วันที่ : 29 กันยายน 2558 12:29:01 | 1097 อ่าน

EGA ออกบูทงาน การประชุมสัมมนาทางวิชาการ "การยกระดับราชการไทย...เตรียมพร้อมผลักดันยุทธศาสตร์ชาติอย่างยั่งยืน" โชว์ Government Kiosk ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐผ่านตู้บริการเอนกประสงค์ของรัฐที่ติดตั้งในพื้นที่สาธารณะ และ ศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ (GAC) เพื่อเป็นช่องทางเสริมในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และบริการต่างๆ ของรัฐ และร่วมพิธีมอบรางวัล ประจำปี พ.ศ.2558 

 
โดย นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นตัวแทน EGA ร่วมพิธีมอบรางวัล ประจำปี พ.ศ.2558 รับโล่ประกาศเกียรติคุณการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมภาครัฐ ในศูนย์การค้า (Government Servic e Point) โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ เป็นประธานมอบรางวัล ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ "การยกระดับราชการไทย...เตรียมพร้อมผลักดันยุทธศาสตร์ชาติอย่างยั่งยืน" เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ณ ห้องเจ้าพระยา 1-2 ชั้น 2 หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER