ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

ผู้อำนวยการอีจีเอ ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช

19 พฤษภาคม 2558 05:18:29
770
วันที่ : 19 พฤษภาคม 2558 05:18:29 | 770 อ่าน

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ อีจีเอ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี่และเป็นพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖  มีคณะรัฐมนตรี ข้าราชการการเมือง และข้าราชการระดับสูงของทุกส่วนราชการ ทั้งพลเรือน ทหาร ตำรวจ หน่วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และมหาวิทยาลัย ประมาณ ๑,๖๐๐ คน โดยมี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ เพื่อปลูกฝังให้ข้าราชการมีจิตสำนึก “ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้” ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติต่อไป 

 
โดยขอเชิญชวนข้าราชการทุกภาคส่วนและประชาชนทั่วประเทศ ร่วมลงนาม “ถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์” ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th ตั้งแต่ บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ สำหรับรายชื่อผู้ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์ทั้งหมดนั้น สำนักงาน ก.พ. จะรวบรวมนำขึ้นทูลเกล้าต่อไป
 
สามารถร่วมถวายพระพรออนไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ ได้ที่ www.crownprince60.com
 
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER