ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

พิธีการลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับสมาคมสถาปนิกเทคโนโลยีสารสนเทศประเทศไทย

12 มิถุนายน 2558 01:17:02
1589
วันที่ : 12 มิถุนายน 2558 01:17:02 | 1589 อ่าน

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) โดยส่วนประสานความร่วมมือได้เป็นเจ้าภาพในการจัดพิธีการลงนาม

 
บันทึกความเข้าใจร่วมกับสมาคมสถาปนิกเทคโนโลยีสารสนเทศประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษาชั้นนำ และสมาคมที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันศึกษาและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสถาปนิกเทคโนโลยีสารสนเทศและ กำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับวิชาชีพสถาปนิกเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสาธารณประโยชน์
 
 1. สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 3. มหาวิทาลัยนเรศวร
 4. มหาวิทยาลัยสยาม
 5. มหาวิทยาลัยศรีประทุม
 6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 7. คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 8. วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 9. สมาคมผู้ควบคุมและตรวจสอบระบบสารสนเทศภาคพื้นกรุงเทพ
 10. สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย
 
การลงนามบันทีกความเข้าใจครั้งนี้จัดขึ้นที่ห้องประชุมวิภาวดี สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ในวันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา

ภาพเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.855476061188703.1073741888.542226425847003&type=3
ict
 • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
 • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER