ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

DGA เซ็น MOU ร่วมมือ 6 หน่วยงานรัฐในการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

25 ธันวาคม 2563 03:03:47
357
วันที่ : 25 ธันวาคม 2563 03:03:47 | 357 อ่าน

 

 

 

 

 

 

 

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 7 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยมี ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นผู้ลงนามในนามของ สพร. เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำหรับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐร่วมกันพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์อันเป็นโครงสร้างพื้นฐานเพื่อต่อยอดไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลต่อไป

 

 

 

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER