ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

TDGA เปิดอบรมหลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ 2 (Digital Transformation Program: DTP) รุ่นที่ 2

14 กันยายน 2563 12:44:46
464
วันที่ : 14 กันยายน 2563 12:44:46 | 464 อ่าน

 

 

 

 

 


ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นประธาน เปิดอบรมหลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ 2 (Digital Transformation Program: DTP) ของ สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) ภายใต้การดำเนินงาน DGA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นหลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่องค์กรดิจิทัลแบบเป็นรูปธรรม และพร้อมที่จะสนับสนุนการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่รัฐบาลดิจิทัล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้วยการปรับเปลี่ยนกระบวนการการทำงาน (Process) ปรับเปลี่ยนทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากร (Digital Workforce) และปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน (Agile / LEAN) เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน ออกแบบการให้บริการ แนวทางการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยมี ดร.ชนะกัญจน์ ศรีรัตนบัลล์ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต การจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นวิทยากรในการอบรม เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา

 

 

 

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER