ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

รองนายกประวิตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ของแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ 1/2563

23 มกราคม 2563 10:03:14
379
วันที่ : 23 มกราคม 2563 10:03:14 | 379 อ่าน

 

 

 

 

 

 

 

 

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ของแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ 1/2563 โดยมี สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA เป็นเจ้าภาพและเลขานุการร่วมกับ สำนักงบประมาณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในการประชุมครั้งนี้ มีการพิจารณาแนวทางการจัดทำงบประมาณ 2564 ของแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล และสรุปโครงการที่เสนอของบประมาณรายจ่ายบูรณาการฯ ของแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ณ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

 

 

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER