ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

PEA พร้อมออกลุยงานปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่ยุคดิจิทัล หลังอบรมหลักสูตร EA ภายใต้โครงการ DTP

6 ธันวาคม 2562 05:15:52
428
วันที่ : 6 ธันวาคม 2562 05:15:52 | 428 อ่าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA จัดพิธีปิดอบรม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) พร้อมออกไปลุยงานกันแล้ว หลังจากอบรมหลักสูตร "การนำหลักการ EA มาปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่ยุคดิจิทัลฯ เชิงปฏิบัติการแบบต่อเนื่องระยะยาว" ภายใต้โครงการ "การสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Transformation Program: DTP)"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยในวันปิดการฝึกอบรม ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้ง 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 Smart Plus กลุ่มที่ 2 Call Center กลุ่มที่ 3 Social Media และกลุ่มที่ 4 PEA Shop ได้นำเสนอผลงานพร้อมได้รับคำเสนอแนะจาก ดร.ธชพล โปษยานนท์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลังจากนั้นเข้าสู่พิธีมอบประกาศนียบัตรโดย นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และรับมอบนโยบายพร้อมกล่างปิดการอบรมหลักสูตร EA ภายใต้ DTP โดย นายธนาเศรษฐ์ พงษ์ทรงเสถียร รองผู้ว่าการสารสนเทศและสื่อสาร PEA

 

 

 

 

 

 

 

จากความมุ่งมั่นตั้งใจผู้เข้าร่วมอบรมจนจบคอร์สทั้ง 14 ครั้ง สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ TDGA เชื่อมั่นว่า ไอเดียด้านดิจิทัลที่ผู้เข้าร่วมอบรมมานำเสนอจะสามารถนำกลับไปพัฒนาองค์กรสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างแน่นอน

 

 

 

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER