ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

DGA เข้าร่วมประชุม SOE-D พร้อมร่วมเสวนาโอกาสและการปรับตัวขององค์กรในยุคดิจิทัล องค์กรจะทำอย่างไรให้อยู่รอด

4 ธันวาคม 2562 02:56:31
435
วันที่ : 4 ธันวาคม 2562 02:56:31 | 435 อ่าน

 

 

 

ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมดิจิทัลรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย ชุดที่ 13 ภายใต้ธีม “How to survive on digital Era” เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ ได้รับเกียรติจาก นางปิยนุช วุฒิสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมพร้อมปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจสู่อนาคตในยุคดิจิทัล” 

 

 

 

 

และในช่วงบ่าย นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เข้าร่วมเสวนา หัวข้อ “Challenges and Opportunities : How to survive on digital Edge” (โอกาสและการปรับตัวขององค์กรในยุคดิจิทัล องค์กรจะทำอย่างไรให้อยู่รอด) ร่วมกับผู้บริหารและผู้แทนฯ จากหน่วยงาน การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง ดำเนินรายการโดย นายสุรชัย ฉัตรเฉลิมพันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และการบริหารจัดการควบคุมดูแลความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารกรุงไทย จำกัด

 

 

 

 

 

 

 

และมีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Digital Trend & Disruptive Technology” (การรับมือและปรับตัวให้ทันตาม Technology) โดย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ด้าน Digital Transformation สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (ETDA) ต่อจากนั้น ในที่ประชุมฯ ได้ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชมรม SOE-D ชุดที่ 13 เพื่อให้กรรมการชุดใหม่เร่งสานต่องานของชมรมฯ ให้มีความก้าวหน้าต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER