ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

DGA รับรางวัล Recognition of Excellence Awards ในงาน Thailand OpenGov leadership forum 2019 จากบริการตู้อเนกประสงค์ภาครัฐ

17 ตุลาคม 2562 06:11:16
549
วันที่ : 17 ตุลาคม 2562 06:11:16 | 549 อ่าน

 

 

นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA Thailand เข้ารับรางวัล Recognition of Excellence Awards ในงาน Thailand OpenGov Leadership Forum 2019 จากบริการ ตู้อเนกประสงค์ภาครัฐ หรือ Government Smart Kiosk

 

 

 

 

ซึ่งเป็นช่องทางเพื่อการเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐแบบครบวงจรในรูปแบบดิจิทัล ผ่านพื้นที่ให้บริการหน่วยงานของรัฐและพื้นที่สาธารณะ ครอบคลุมในทุกภูมิภาคทั่วประเทศกว่า 119 จุด ด้วยการยืนยันตัวตนเข้าถึงบริการภาครัฐกว่า 21 บริการ ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียว

 

โดยมีบริการที่โดดเด่นคือ การอำนวยความสะดวกให้กับผู้กู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. สามารถสั่งพิมพ์ใบสลิป เพื่อนำ QR code ไปชำระเงินผ่าน KTB Net Bank ได้ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

 

ทั้งนี้ ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ หรือ Government Smart Kiosk ปัจจุบันมีจำนวน 21 บริการ ดังนี้

 

ตรวจสอบข้อมูล

 

• ระบบข้อมูลทะเบียนราษฎร์ (ข้อมูลบุคคล) (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
 
• ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้น้ำการประปานครหลวง (การประปานครหลวง กระทรวงมหาดไทย)
 
• ระบบตรวจสอบนัดหมาย รพ.รามาธิบดี (โรงพยาบาลรามาธิบดี)
 
• ข้อมูลบัญชีสินเชื่อในเครดิตบูโรแบบสรุป (บริษัท ข้อมูลเครดิตบูโรแห่งชาติ)
 
• ระบบตรวจสอบการใช้บริการ Appcenter (log)  (สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล)
 
• ระบบข้อมูลการตรวจสุขภาพบุคคล รพ. ในสังกัดสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)
 
• ระบบตรวจสอบเงินบำเหน็จบำนาญ (กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ)
 
• ระบบตรวจสอบใบสั่ง (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ)
 
• ระบบข้อมูลสิทธิประกันสุขภาพ (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 
• ระบบตรวจสอบสิทธิประกันสังคม (สำนักงานประกันสังคม)
 
• ระบบตรวจสอบสิทธิ์ รพ.ราชวิถี (โรงพยาบาลราขวิถี)
 
• ระบบตรวจสอบสิทธิ์ (รพ.เขต 5 ราชบุรี, รพ.เขต 4)
 
• ระบบตรวจสอบนัดหมาย (รพ.เขต 5 ราชบุรี, รพ.เขต 4)
 
• ระบบตรวจสอบค่า BMI (รพ.เขต 5 ราชบุรี, รพ.เขต 4)
 
• ระบบตรวจสอบเงินสะสมกรณีชราภาพ (สำนักงานประกันสังคม)
 
• ระบบติดตามเรื่องร้องเรียน (สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน)
 
• ระบบตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกระทรวงยุติธรรม
 
• ระบบตรวจสอบการกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา)
 

สมัคร

 

• สมัครระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง สำหรับประชาชน (OpenID on Kiosk) : (สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล)
 

ดูข้อมูล

 

• Government Channel
 

จ่าย

 

• จ่ายค่าน้ำประปา (การประปานครหลวง)
 
 

สามารถเช็กจุดติดตั้งตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐใกล้บ้านได้ที่ https://www.dga.or.th/th/content/920/12627/

 

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER