ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

TDGA ประสบความสำเร็จเป็นรุ่นที่ 3 แล้ว กับโครงการอบรม DGF สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

8 ตุลาคม 2562 03:13:03
445
วันที่ : 8 ตุลาคม 2562 03:13:03 | 445 อ่าน

 

 

 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA จัดโครงการอบรมพร้อมพิธีปิดโครงการอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้และการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การประยุกต์ใช้งานกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงานภาครัฐ (Data Governance Framework : DGF)” รุ่นที่ 3 สำหรับหน่วยงานภาครัฐ โดยในช่วงเช้า ได้รับเกียรติจากนายศักดิ์ เสกขุนทด ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน Digital Transformation บรรยายเรื่อง “แนวทางการจัดทำข้อมูลและกระบวนงานภาครัฐให้เป็นดิจิทัล”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำหรับในช่วงบ่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง “Data Policy” โดย นางสาวอัญชลี โพธิ์อ่อน หัวหน้าทีมมาตรฐานดิจิทัล DGA โดยผู้เข้าร่วมอบรมแต่ละทีมโชว์ไอเดียกันอย่างเข้มข้นพร้อมนำไปใช้งานจริง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER